Europeistyka : podręcznik akademicki. T. 2

CENA: od 53,89 PLN do 53,89 PLN

OCENA: Brak ocen

OFERTY: 2

Europeistyka to jedna z młodszych dyscyplin naukowych, której przedmiotem badań są dynamiczne procesy integracji europejskiej i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Autorzy podręcznika zaproponowali nowatorskie i całościowe ujęcie tej tematyki, porządkujące dotychczasowy stan wiedzy. Przedstawili Unię Europejską jako wielopłaszczyznową wspólnotę, integrującą państwa, społeczeństwa i jednostki w ramach płaszczyzn, takich jak gospodarka, prawo, polityka, sprawy społeczne i kulturalne. Redaktorzy naukowi podręcznika zebrali zespół najlepszych badaczy specjalizujących się w zagadnieniach z zakresu studiów europejskich i reprezentujących różne ośrodki akademickie w Polsce. W pierwszym tomie autorzy przedstawili: teoretyczne podejścia do studiów europejskich, koncepcje integracji europejskiej i rozwoju Unii Europejskiej, kształt i realizację unijnego modelu wspólnoty dobrobytu, system polityczny Unii Europejskiej, rozwój i charakter prawa unijnego, międzynarodowe atrybuty i role Unii Europejskiej. W drugim tomie autorzy przedstawili: kulturowy wymiar integracji europejskiej, europejską integrację socjalną i unijną politykę społeczną, ochronę praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej, rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, terytorialny wymiar Unii Europejskiej, uwarunkowania, przebieg i konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską.

Produkt w rankingach sprzedaży:

Autor Konstanty Adam, Wojtaszczyk > Książki Konstanty Adam, Wojtaszczyk

Podobne produkty:

Wynik 1 - 1 z 1

Sortuj według:

Brak ocen

9788301169282 Europeistyka Podręcznik akademicki tom 1 Wydawnictwo...

Aktualizacja: 29/10/2020

9788301169299 Europeistyka Podręcznik akademicki t.2 Wydawnictwo Naukowe PWN