Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej

CENA: od 161,19 PLN do 161,19 PLN

OCENA: Brak ocen

OFERTY: 2

Jest to przekład jedenastego wydania znanego niemieckiego podręcznika psychiatrii i psychoterapii, poszerzonego o zagadnienia medycyny psychosomatycznej. Wszystkie rozdziały książki zostały opracowane z uwzględnieniem ogromnego postępu, jaki nastąpił w tych dziedzinach medycyny. Koncepcja kompendium opiera się na systemie ICD-10. Przedstawiono w nim europejski sposób postrzegania zaburzeń psychicznych, oddzielający aspekt opisowo-fenomenologiczny od etiologiczno-patogenetycznego. Aby ułatwić Czytelnikowi korzystanie z podręcznika, podzielono go na pięć części: podstawy ogólne, grupy zaburzeń, metody leczenia, dziedziny medycyny psychospołecznej oraz zagadnienia specjalne. Książka jest adresowana do lekarzy psychiatrów, psychologów, pracowników społecznych i innych osób związanych zawodowo z psychiatrią, psychoterapią lub medycyną somatyczną. Może również zainteresować studentów medycyny i psychologii. Spis treści : Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania niemieckiego Podstawy ogólne Badanie psychiatryczne i dochodzenie do rozpoznania Klasyfikacja i proces diagnostyczny Epidemiologia i prewencja psychiatryczna Grupy zaburzeń Organiczne i objawowe zaburzenia psychiczne Zaburzenia spowodowane zażywaniem substancji psychoaktywnych Schizofrenie i zaburzenia urojeniowe Zaburzenia afektywne Zaburzenia lękowe Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwica nactręctw) Reakcje na silny stres i zaburzenia adaptacyjne Zaburzenia dysocjacyjne i występujące pod postacią somatyczną Inne zaburzenia z udziałem czynników psychologicznych/psychogennych Zaburzenia psychosomatyczne Zaburzenia seksualne Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych Upośledzenie umysłowe Zaburzenia psychiczne wieku dziecięcego i młodzieńczego Metody leczenia Metody leczenia w psychiatrii, psychoterapii i psychosomatyce: zarys Lecznie psychofarmakologiczne Inne metody biologiczne Psychoanaliza i inne metody psychologii głębi Terapia behawioralna Psychoterapia zorientowana na klienta Psychoanalityczna psychoterapia grupowa oraz metody pokrewne Podejście poznawczo-behawioralne w psychoterapii grupowej Terapia małżeńska i rodzinna Inne metody (psycho)terapeutyczne Socjoterapia Psychoedukacja, poradniki dla pacjentów, podręczniki samopomocy Terapia psychofarmakologiczna w nagłych przypadkach Psychoterapia krótkoterminowa i interwencja kryzysowa Dziedziny medycyny psychospołecznej Psychiatria społeczna i opieka środowiskowa Psychiatria sądowa Gerontopsychiatria Medycyna psychosomatyczna z zarysem wiedzy o nerwicach Psychiatria i psychoterapia dzieci i młodzieży Psychiatria i psychosomatyka konsultacyjna i liaison Zagadnienia specjalne Czynniki istotne dla przebiegu i leczenia zaburzeń psychicznych Śmiertelność i samobójstwa związane z zaburzeniami psychicznymi Etyka w psychiatrii Zarządzanie jakością w psychiatrii i psychoterapii Medycyna oparta na dowodach Potwierdzenie skuteczności leczenia w psychiatrii i psychoterapii Kształcenie psychoterapeutyczne i superwizja Literatura uzupełniająca LIteratura w języku polskim Ustawa o ochronie zdrowia publicznego Skorowidz

Produkt w rankingach sprzedaży:

Autor Wolfgang, Schneider > Książki Wolfgang, Schneider

Podobne produkty:

polecane sklepy

Wynik 1 - 1 z 1

Sortuj według:

Brak ocen

9788320030914 Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny...

Aktualizacja: 22/10/2020

8320030919 Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej Harald J. Freyberger, Wolfgang Schneider, PZWL