Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom 3 + CD

CENA: od 69,51 PLN do 77,33 PLN

OCENA: Brak ocen

OFERTY: 3

Kolejna, już 5. edycja tomu 3 tej znanej w środowisku budowlanym książki. W tym wydaniu dokonano w stosunku do wydania 4. korekty zauważonych usterek w tekście, wzorach i na rysunkach. W sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych. Normy „europejskie” (PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO) potraktowano jako podstawowe, nie rezygnując z przedstawienia w pełni zaleceń dotychczasowych Norm Polskich (PN). Tekst zilustrowano wieloma rysunkami i zdjęciami ułatwiającymi przyswojenie fizycznego kształtu omawianych elementów i ich szczegółów – pokazującymi je w rzeczywistości. Obecne na rynku cztery tomy podręcznika obejmują obliczanie i konstruowanie najczęściej stosowanych elementów i konstrukcji żelbetowych, zarówno monolitycznych, jak i prefabrykowanych. Przedstawiono tu również praktyczne zasady prawidłowego stosowania wspomagania projektowania obliczeniami komputerowymi. W trzecim tomie podręcznika Autor omówił szeroko zasady obliczania i konstruowania słupów i ścian, także ścian oporowych, zasady aproksymacji konstrukcji żelbetowych modelami prętowymi (kratownicowymi), obliczanie i konstrukcję miejsc szczególnych (naroży, węzłów, wsporników, otworów, przegubów) oraz projektowanie fundamentów. Osobny, nowy rozdział został poświęcony projektowaniu posadzek przemysłowych – zagadnieniu, które dotychczas nie było szerzej omówione w literaturze przedmiotu. Jest to znakomity podręcznik dla studentów zarówno studiów inżynierskich, jak i magisterskich, a także niezastąpione źródło informacji i praktycznych wskazówek dla szerokiego grona inżynierów.

Produkt w rankingach sprzedaży:

Autor Włodzimierz, Starosolski > Książki Włodzimierz, Starosolski

Podobne produkty:

Wynik 1 - 1 z 1

Sortuj według:

Brak ocen

9788301173746 Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm...

Aktualizacja: 22/10/2020

9788301207427 Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 3 Starosolski Włodzimierz Wydawnictwo Naukowe PWN
9788301207410 Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 3 Starosolski Włodzimierz Wydawnictwo Naukowe PWN