Matematyka 1 : ćwiczenia i zadania : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym

CENA: od 45,47 PLN do 47,47 PLN

OCENA: Brak ocen

OFERTY: 2

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych "MATeMAtyka" do zakresu podstawowego i rozszerzonego w przystępny sposób wprowadza w zagadnienia matematyczne, uwzględniając potrzeby i możliwości absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych. Umożliwia lepsze zrozumienie treści prezentowanych na lekcji oraz ułatwia efektywną pracę w domu. Wyróżnienie treści rozszerzonych pozwala świadomie przygotowywać się do egzaminu maturalnego.   Małe porcje teorii umożliwiają uczenie się krok po kroku, a powiązania między nimi sprawiają, że wiedza matematyczna układa się w całość.   Przypomnienie w toku lekcji treści ze szkoły podstawowej pozwala sprawnie wejść w nowy temat, a wyróżnione kolorem definicje i twierdzenia ułatwiają znalezienie potrzebnych informacji.   Nawiązania do sytuacji z życia codziennego sprawiają, że zapamiętywanie i przyswajanie nowych wiadomości jest łatwiejsze.   Pokazanie kilku metod rozwiązania tego samego zadania na stronach Sposób na zadanie pozwala porównywać rozwiązania i zapamiętać, że każde zadanie można rozwiązać kilkoma metodami.   Zestawy zadań Przed obowiązkową maturą z matematyki i Przed maturą z matematyki po każdym dziale pozwalają na kształcenie na poziomie rozszerzonym umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego i systematyczne przygotowywanie się do egzaminu maturalnego już od klasy 1.

Produkt w rankingach sprzedaży:

Autor Lech, Chańko > Książki Lech, Chańko

Podobne produkty:

Wynik 1 - 1 z 1

Sortuj według:

Brak ocen

9788326734854 MATeMAtyka 1 Podręcznik Zakres podstawowy. Babiański...

Aktualizacja: 29/10/2020

9788326734861 Matematyka 1 Podręcznik Zakres podstawowy i rozszerzony Babiański Wojciech, Chańko Lech, Wej Karolina