Neuropsychologia kliniczna

CENA: od 53,89 PLN do 100,77 PLN

OCENA: Brak ocen

OFERTY: 3

Nowoczesny i przekrojowy wykład o diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej osób po urazie mózgu! Atutem pracy jest połączenie w jedną spójną całość najnowszych światowych trendów w myśleniu o mózgu (przede wszystkim teorii mikrogenetycznej) wraz ze specyficznymi wskazówkami, jak prowadzić diagnozę i terapię neuropsychologiczną chorego po urazie mózgu. Zakres tematyczny książki obejmuje: kompleksowe podejście do diagnozy zaburzeń poznawczych (w tym językowych), emocjonalnych i behawioralnych, szczegółowe, oparte na bogatym doświadczeniu klinicznym autorki, opisy technik, metod, programów i podejść terapeutycznych. Problematyka kliniczna jest zaprezentowana w każdym rozdziale zgodnie z przejrzystym i logicznym układem: teoretyczne wprowadzenie, metody diagnostyczne, ukierunkowana terapia. W tomie drugim autorka omawia problemy związane z wyższymi funkcjami, takimi jak myślenie, mowa i język, tożsamość i osobowość oraz trudności z reintegracją pacjenta po urazie mózgu w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Wskazuje także na najpilniejsze potrzeby oraz na kierunki dalszych badań w zakresie diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej osób po urazach mózgu. Książka przeznaczona jest głównie dla studentów psychologii, neuropsychologii, logopedii i neurologopedii, a także terapeutów i psychologów specjalizujących się w terapii poznawczej.

Produkt w rankingach sprzedaży:

Autor Maria, Pąchalska > Książki Maria, Pąchalska

Podobne produkty:

Wynik 1 - 1 z 1

Sortuj według:

Brak ocen

9788301177775 Neuropsychologia kliniczna Tom 1 Pąchalska Maria...

Aktualizacja: 22/10/2020

9788301177805 Neuropsychologia kliniczna tom 2 Urazy mózgu Pąchalska Maria Wydawnictwo Naukowe PWN
9788301198039 Neuropsychologia kliniczna Pąchalska Maria, Kaczmarek Bozydar L.J., Kropotov Juri D. Wydawnictwo Naukowe PWN