Onkologia w praktyce

CENA: od 72,09 PLN do 100,98 PLN

OCENA: Brak ocen

OFERTY: 2

Jest to nowoczesny podręcznik onkologii dla lekarzy rodzinnych i internistów. prezentujący interdyscyplinarne. holistyczne podejście do pacjenta leczonego onkologicznie. Obecnie terapia chorego na nowotwór wymaga. oprócz zastosowania najnowszych rozwiązań w dziedzinie biotechnologii. wysiłku zespołu specjalistów: chirurga. onkologa-radioterapeuty i onkologa klinicznego. a także psychologa. specjalistów od rehabilitacji. leczenia bólu i żywienia. genetyka. immunologa oraz transplantologa. Niezbędne jest zatem zaznajomienie z tą problematyką lekarzy podstawowej opieki medycznej. którzy kontaktują się z chorymi jako pierwsi. leczą ich i służą pomocą im oraz ich rodzinom na co dzień. W podręczniku zawarto wiedzę o najnowocześniejszych metodach diagnostyki patomorfologicznej oraz terapii nowotworów. najnowszych sposobach leczenia bólu. podstawach rehabilitacji w onkologii oraz opiece terminalnej nad chorymi na nowotwory Książka jest akceptowana przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Spis treści : Część 1: PODSTAWY ONKOLOGII OGÓLNEJ 1. Czym jest nowotwór, czyli wstęp do biologii nowotworów 2. Jak poprawnie interpretować wynik badania histopatologicznego ? podstawy nowoczesnej diagnostyki patomorfologicznej nowotworów 3. Podstawy epidemiologii nowotworów. Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania rozwoju nowotworów 4. Badania przesiewowe w onkologii 5. Prewencja pierwotna i wtórna nowotworów 6. Zasady badania podmiotowego i przedmiotowego w onkologii 7. Najczęstsze nieprawidłowości laboratoryjne, mogące świadczyć o rozwoju nowotworu 8. Odrębności diagnostyki nowotworów z punktu widzenia lekarza zabiegowego A. Chory na nowotwór w praktyce chirurgicznej B. Chora na nowotwór w praktyce ginekologicznej C. Chory na nowotwór w praktyce laryngologicznej D. Chory na nowotwór w praktyce neurochirurgicznej 9. Ogólne zasady określania zaawansowania nowotworów Część 2: ZASADY TERAPII ONKOLOGICZNEJ 10. Strategie leczenia nowotworów 11. Cele i zadania chirurgii nowotworów 12. Podstawy radioterapii nowotworów 13. Podstawy terapii systemowej nowotworów Część 3: OMÓWIENIE NOWOTWORÓW NARZŃDOWYCH 14. Nowotwory pierwotne i przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego 15. Nowotwory rejonu głowy i szyi 16. Rak piersi 17. Nowotwory złośliwe płuc i opłucnej 18. Nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego 19. Rak jelita grubego 20. Nowotwory układu moczowo-płciowego. Nowotwory nadnerczy 21. Nowotwory narządów płciowych żeńskich 22. Nowotwory złośliwe skóry 23. Mięsaki tkanek miękkich i kości. Przerzuty nowotworowe do kości 24. Nowotwory o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym Część 4: STANY NAGŁE I SYTUACJE SZCZEGÓLNE W ONKOLOGII 25. Stany zagrożenia życia w onkologii 26. Nowotwory u kobiet ciężarnych 27. Zespoły paraneoplastyczne 28. Zaburzenia hematologiczne w przebiegu nowotworów Część 5: POSTĘPOWANIE WSPOMAGAJŃCE W ONKOLOGII 29. Leczenie wspomagające i zwalczanie niekorzystnych skutków terapii onkologicznej 30. Leczenie bólu nowotworowego 31. Leczenie zespołu wyniszczenia nowotworowego 32. Podstawowe problemy psychosomatyczne w onkologii 33. Podstawy rehabilitacji w onkologii 34. Opieka terminalna nad chorymi na nowotwory 35. Najczęstsze problemy chorego na raka w ostatnich dniach życia Część 6: DODATKI 36. Ocena stanu sprawności. Ocena stopnia nasilenia najczęściej występujących objawów niepożądanych 37. Onkologia w Internecie SKOROWIDZ

Produkt w rankingach sprzedaży:

Autor Andrzej, Deptała > Książki Andrzej, Deptała

Podobne produkty:

polecane sklepy

Brak ocen

Wynik 1 - 1 z 1

Sortuj według:

Brak ocen

8320032253 Onkologia w praktyce PZWL

Aktualizacja: 29/10/2020

978-83-941539-9-1 Onkologia w praktyce lekarza rodzinnego Andrzej Deptała, Marek Z. Wojtukiewicz Asteria