Promocja zdrowia

CENA: od 96,39 PLN do 96,39 PLN

OCENA: Brak ocen

OFERTY: 2

Promocji zdrowia we współczesnych systemach ochrony zdrowia przypisuje się coraz większe znaczenie. Jest to podstawowy aspekt pielęgniarstwa i innych profesji związanych z opieką zdrowotną oraz jedno z najważniejszych zadań ochrony zdrowia. W tomie I publikacji zawarte zostały teoretyczne podstawy promocji zdrowia, które przygotowują studentów do włączenia się w realizację szeroko rozumianej promocji zdrowia. W tomie II Czytelnicy znajdą konkretne wskazówki przydatne w codziennej praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych. Podręcznik zawiera siedem rozdziałów poprzedzonych celami kształcenia, a kończących się pytaniami/zadaniami pomagającymi w utrwaleniu treści rozdziału i bibliografią. Spis treści : Wstęp Rozdział 1. Działania z zakresu promocji zdrowia w kształtowaniu świadomych postaw rodzicielskich 1.1. Edukacja seksualna dzieci i młodzieży 1.2. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych 1.3. Rodzenie naturalne 1.4. Karmienie naturalne. Szpital przyjazny dziecku Rozdział 2. Działania z zakresu promocji zdrowia w chorobach cywilizacyjnych 2.1. Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca 2.2. Współczesne strategie zapobiegania chorobom nowotworowym 2.2.1. Wprowadzenie 2.2.2. Profilaktyka chorób nowotworowych narządu rodnego 2.2.3. Profilaktyka chorób nowotworowych piersi 2.3. Profilaktyka i edukacja w schorzeniach neurologicznych 2.4. Profilaktyka i edukacja w chorobach żył kończyn dolnych 2.5. Promocja zdrowia w chorobach alergicznych 2.6. Profilaktyka zaburzeń statyki narządu rodnego Rozdział 3. Promocja zdrowia psychicznego 3.1. Działania na rzecz zdrowia psychicznego 3.2. Promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 3.3. Działania na rzecz zdrowia psychicznego kobiet 3.4. Profilaktyka depresji 3.5. Radzenie sobie ze stresem Rozdział 4. Promocja zdrowia w geriatrii Rozdział 5. Minimalna interwencja jako model pracy w praktyce pielęgniarki i położnej 5.1. Minimalna interwencja antynikotynowa 5.2. Minimalna interwencja w pracy z pacjentem nadużywającym alkoholu 5.3. Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych 5.4. Profilaktyka zaburzeń odżywiania Rozdział 6. Aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia Rozdział 7. Ocena stanu zdrowia dla potrzeb promocji zdrowia 7.1. Ocena stanu zdrowia dla potrzeb działań z zakresu promocji zdrowia 7.2. Ocena stanu zdrowia kobiety 7.3. Ocena stanu ogólnego, rozwoju fizycznego, psychomotorycznego i psychospołecznego zdrowego dziecka Rozdział 8. Wybrane elementy epidemiologii opisowej Aneks Standard edukacji zdrowotnej położnicy w zakresie samopielęgnacji w okresie połogu Standard edukacji zdrowotnej rodziców w aspekcie pielęgnacji noworodka Standard edukacji zdrowotnej dziecka z astmą oskrzelową i jego rodziców/opiekunów Standard edukacji zdrowotnej rodziców w aspekcie profilaktyki dysplazji oraz zwichnięcia stawu biodrowego u noworodka i niemowlęcia Indeks

Produkt w rankingach sprzedaży:

Autor Anna, Andruszkiewicz > Książki Anna, Andruszkiewicz

Podobne produkty:

Wynik 1 - 1 z 1

Sortuj według:

Brak ocen

9788320040951 Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich...

Aktualizacja: 29/10/2020

9788360608678 Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, PZWL