Słownik pedagogiki specjalnej

CENA: od 38,28 PLN do 46,09 PLN

OCENA: Brak ocen

OFERTY: 2

Słownik zawiera: § hasła z zakresu diagnozy i stymulacji rozwoju dzieci z różnymi rodzajami i stopniem niepełnosprawności, patologii i profilaktyki rozwoju, edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji oraz terapii medycznej i psychologiczno-pedagogicznej osób niepełnosprawnych, społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w różnych środowiskach życia, regulacji prawnych dotyczących tych osób, § biogramy prekursorów i twórców pedagogiki specjalnej Obowiązkowa lektura nie tylko dla studentów i pracowników naukowych, ale także dla wszystkich mających kontakt i pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Małgorzata Kupisiewicz - dr hab., prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, kierownik Zakładu Surdopedagogiki Wydziału Nauk Pedagogicznych APS. Każdego niemal roku wzrasta liczba osób niepełnosprawnych w różnym wieku dotkniętych w różnym stopniu i różnymi rodzajami niepełnosprawności. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia z przełomu XX i XXI wieku wynika, że na kuli ziemskiej liczba niepełnosprawnych wynosiła około 500 milionów ludzi, a w Polsce obejmowała około 12% ogółu ludności, w tym ponad 3% dzieci w wieku do 14 roku życia. Znaczy to, że ponad 4 miliony osób wymagało u nas i nadal wymaga – trwale lub okresowo – różnych form i zakresów diagnozy, profilaktyki, rehabilitacji oraz terapii o charakterze opiekuńczym, leczniczym i psychopedagogicznym, a także wsparcia socjalnego i prawnego. (…) Znaczny udział w realizacji tego celu ma pedagogika specjalna. fragment Przedmowy

Produkt w rankingach sprzedaży:

Autor Małgorzata, Kupisiewicz > Książki Małgorzata, Kupisiewicz

Podobne produkty:

Wynik 1 - 1 z 1

Sortuj według:

Brak ocen

9788301173043 Słownik pedagogiki specjalnej Kupisiewicz Małgorzata...

Aktualizacja: 22/10/2020

9788301173388 Słownik pedagogiki specjalnej Kupisiewicz Małgorzata Wydawnictwo Naukowe PWN