Technologia chemiczna : przemysł nieorganiczny

CENA: od 38,28 PLN do 53,89 PLN

OCENA: Brak ocen

OFERTY: 2

Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii i elektrochemii przeznaczone dla osób rozpoczynających edukację z dziedziny produkcji przemysłowej. W części tej omówiono: - wielkości charakteryzujące przebieg procesów chemicznych zachodzących w instalacjach przemysłowych - zasady sporządzania bilansów technologicznych - podstawy mechanizmów i makrokinetyki procesów w reaktorach chemicznych - charakterystyki podstawowych modeli reaktorów chemicznych - przykłady działania reaktorów w złożonych układach technologicznych - zasady racjonalnej gospodarki surowcami i energią w procesach produkcyjnych - zasoby głównych surowców przemysłowych i produkcja wybranych gałęzi przemysłu - problemy oddziaływania obiektów przemysłowych na środowisko. W dalszej części zaprezentowano rzeczywiste przykłady organizowania procesów technologicznych w wybranych działach przemysłu nieorganicznego, ceramicznego, metalurgicznego oraz przy wytwarzaniu gazów syntezowych i niektórych materiałów budowlanych. Kolejne rozdziały poświęcono m.in. produkcji kwasu siarkowego, związków azotowych i sody, procesom metalurgicznym, elektroplazmowym oraz ceramicznym. W książce nie zabrakło również omówienia metod technologicznych służących ochronie środowiska przed skutkami technicznej działalności człowieka oraz podsumowania technik stosowanych przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.

Produkt w rankingach sprzedaży:

Autor Krzysztof, Schmidt-Szałowski > Książki Krzysztof, Schmidt-Szałowski

Podobne produkty:

polecane sklepy

Wynik 1 - 1 z 1

Sortuj według:

Brak ocen

9788301173630 Technologia chemiczna Ćwiczenia rachunkowe...

Aktualizacja: 22/10/2020

9788301172695 Technologia chemiczna Schmidt-Szałowski Krzysztof, Szafran Mikołaj, Bobryk Ewa, Sentek Jan Wydawnictwo Naukowe PWN