Wiktymologia

CENA: od 171,63 PLN do 189,00 PLN

OCENA: Brak ocen

OFERTY: 2

Niniejsze wydanie odbiega swoją treścią i zakresem od Wiktymologii z 2006 roku. Zrezygnowano z niektórych rozdziałów, a zamiast nich zostały omówione nowe zagadnienia, takie jak: - wiktymologia kulturowa, - teoretyczne perspektywy wiktymizacji kryminalnej, - wiktymizacja osób o odmiennej orientacji seksualnej, - kredytobiorcy jako ofiary, - płeć w relacji do wiktymizacji. W podręczniku zostały rozszerzone problemy dotyczące między innymi podatności wiktymizacyjnej, powtórnej wiktymizacji i klasyfikacji ofiar. Dokonano także aktualizacji danych statystycznych dotyczących patologii różnych sfer życia społecznego.

Produkt w rankingach sprzedaży:

Autor Brunon, Hołyst > Książki Brunon, Hołyst

Podobne produkty:

Wynik 1 - 2 z 2

Sortuj według: